องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview103

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
photo ระเบียบกองทุนธนาคารขยะตำบลวังสามัคคี
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 2566-2569 (ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง)
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 2566-2569 (ราคาประเมินที่โฉนด)
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะอเนกประสงค์ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะอเนกประสงค์ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) grade
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file แบบเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมารถปรับอากาศ โครงการอบรมศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติมครั้งที่่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติมครั้งที่่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม