messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 นายกจักรี ตรีเมฆ พร้อมทีมบริหารลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงเรื่องการรับเด็กเข้าศูนย์เด็กเล็กเพื่อช่วยในการแบ่งเบาภาระการดูแลผู้ป่วยให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยพร้อมให้กำลังใจในการดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะ
รายละเอียด : เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 นายกจักรี ตรีเมฆ พร้อมทีมบริหารลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงเรื่องการรับเด็กเข้าศูนย์เด็กเล็กเพื่อช่วยในการแบ่งเบาภาระการดูแลผู้ป่วยให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยพร้อมให้กำลังใจในการดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะ
ผู้โพส : admin