องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 นายจักรี พฤกษชาติ รองนายก อบต.วังสามัคคี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ศพด.วังม่วยเหนือ ณ ห้องประชุมอบต.วังสามัคคีคะ
รายละเอียด : วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 นายจักรี ตรีเมฆ นายกองค์​การบริหาร​ส่วนตำบลวัง​สามัคคี​ท่านรองสมพร อ่อนสี เลขานายก เข้าร่วมประชุมสัญจรกับทางผู้นำทั้ง 12หมู่.คะ
ผู้โพส : admin