องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชุมทำสัญญากู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนวันที่ 23 มกราคม 2566
รายละเอียด : วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี โดยท่านนายกจักรี ตรีเมฆ และนายวิชุพันธ์ ไชยกันยา ปลัดองค์การบริหาร่ส่วนตำบลวังสามัคคี พร้อมกองสวัสดิการสังคมฯ..ประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 2 กลุ่ม 1.กลุ่มร้อยมาลัย ขันหมากเบ็ง หมู่ที่ 1 โดยนางสร้อยสวรรค์ มะโนนึก เป็นประธานกลุ่ม พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มจำนวน 7 คน 2. กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่9 โดยนางศรีวิจิตร สืบสกุล เป็นประธานกลุ่มพร้อมสมาชิกกลุ่ม ประชุมพร้อมกัน ณ กองสวัสดิการสังคม อบต.วังสามัคคี ค่ะ
ผู้โพส : admin