messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2565 "ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยังยืน "
รายละเอียด : วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00น. นายจักรี ตรีเมฆนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี พร้อมคณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ตำบลวังสามัคคี เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2565 "ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยังยืน " โดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin