องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 นายจักรี พฤกษชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงและให้ความรู้การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้านชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง
รายละเอียด : วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 นายจักรี พฤกษชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงและให้ความรู้การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้านชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง
ผู้โพส : admin