ชื่อเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชำระภาษีที่ได้รับคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565
รายละเอียด : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด – 19) ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนผู้เสียภาษีให้ผู้เสียภาษีมีเวลาชำระภาษีมากขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงประกาศขยายกำหนดเวลาการดำเนินการชำระภาษีออกไปอีก 3 เดือน จากภายในเดือนเมษายน 2565 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ดังนั้น ผู้ที่ได้ชำระค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแล้วก่อนที่กระทรวงมหาดไทยจะประกาศขยายเวลา ขอให้ท่านติดต่อยื่นคำร้องขอรับเงินคืน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี ชั้น 2 กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อผ่านช่องทาง Line : wang.th.101 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี โทร 0927472056 ในวันและเวลาราชการ
ชื่อไฟล์ : kIucNXXMon12641.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : CmA8kvdMon12649.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : iMlmbI1Mon12656.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้