องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
camera_alt ภาพกิจกรรม
ส่งมอบปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
ปราชญ์ชาวบ้านตำบลวังสามัคคี
วันที่27-28มีนาคม ท่านนายกจักรี ตรีเมฆ พร้อมคณะบริหารท่านที่ปรึกษานิพล วีระศิลป์ลงพื้นที่หมู่.6หมู่.7หมู่.8เพื่อทำการแก้ไข ปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำประปาค่ะและขอขอบคุณอบต.สว่างที่นำน้ำมาเติมช่วย
วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 นายจักรี พฤกษชาติ...
นายกจักรี ตรีเมฆ นายก อบต.วังสามัคคี พร้อมคณะผู้บริหาร จัดโครงการ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี ประจำปี 2566
ประชุมทำสัญญากู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนวันที่ 23 มกราคม 2566
น "โครงการป้องกันและให้ความรู้ เรื่องสารเสพติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่ผู้มีภาวะเสี่ยงในกลุ่มวัยทำงาน"
แจ้งผลการโอนงบประมาณโครงการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ห้วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2564 ค่ะ
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
กฎบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี พ.ศ 2565
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
รายงานการกำจัดผักตบชวา ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ขอเชิญประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาซ่่อมแซมรถยนต์ กค 3072 รอ.
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน (กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างซ่อมแซมรถยนต์ บย 1617 รอ.
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายจักรี ตรีเมฆ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
โทร : 0866749106
นายจักรี ตรีเมฆ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
โทร : 0866749106

สถิติ sitemap
วันนี้ 23
เดือนนี้5,691
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)35,836
ทั้งหมด 122,848


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
กสว.
21/09/2566
21/09/2566
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
[เอกสารแนบ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด "คลินิก Local Service"
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
กศ.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565
สน.บถ.
20/09/2566
21/09/2566
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ