องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่27-28มีนาคม ท่านนายกจักรี ตรีเมฆ พร้อมคณะบริหารท่านที่ปรึกษานิพล วีระศิลป์ลงพื้นที่หมู่.6หมู่.7หมู่.8เพื่อทำการแก้ไข ปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำประปาค่ะและขอขอบคุณอบต.สว่างที่นำน้ำมาเติมช่วย
วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 นายจักรี พฤกษชาติ...
นายกจักรี ตรีเมฆ นายก อบต.วังสามัคคี พร้อมคณะผู้บริหาร จัดโครงการ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี ประจำปี 2566
ประชุมทำสัญญากู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนวันที่ 23 มกราคม 2566
น "โครงการป้องกันและให้ความรู้ เรื่องสารเสพติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่ผู้มีภาวะเสี่ยงในกลุ่มวัยทำงาน"
แจ้งผลการโอนงบประมาณโครงการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ห้วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2564 ค่ะ
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2565 "ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยังยืน "
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 นายจักรี ตรีเมฆนายกได้มอบหมายให้ทีมบริหารลงพื้นที่ดูงานหมู่ 1กับกองช่างและลงพื้นที่หมู่5.หมู่.10 เพื่อสำรวจถนนที่มีน้ำท่วมขันและเดือดร้อนค่ะ
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ระเบียบกองทุนธนาคารขยะตำบลวังสามัคคี
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แบบเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
แบบเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซ่่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (สป.,กศ.) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายจักรี ตรีเมฆ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
โทร : 0866749106
นายจักรี ตรีเมฆ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
โทร : 0866749106

สถิติ sitemap
วันนี้ 49
เดือนนี้5,691
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)35,836
ทั้งหมด 122,848


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่บั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview
จ้างขายเขตประปา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview1
จ้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview2
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
31/05/2566
31/05/2566
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
สน.บถ.
30/05/2566
31/05/2566
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์)
[กำหนดการฯ]
กสว.
29/05/2566
30/05/2566
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
29/05/2566
30/05/2566
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
30/05/2566
30/05/2566
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566
[กำหนดการฯ]
กค.
30/05/2566
30/05/2566
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ