ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กล็กบ้านวังยาว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง