องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
find_in_page ประกาศรายชื่อผู้ชำระภาษีที่ได้รับคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
photo ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2564 (LPA ) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร(กรณีปลดล็อค) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
photo ประกาศ เรื่องการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
photo ประชาสัมพันธ์ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี ได้นำส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
find_in_page ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 ในเขตพื้นที่ตำบลวังสามัคคี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การสรัางวัฒนธรรมองค์กร "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565 "จังหวัดร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
photo ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพของ-อปท- poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
1 - 20 (ทั้งหมด 64 รายการ) 1 2 3 4