องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ขออนุมัติประกาศเผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ขอเชิญผู้บริการหรือผู้ติดต่ออบต. วังสามัคคีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบริหารส่วนประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีเรื่องรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการออกประชาคมท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีจัดตั้งศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
find_in_page คำสั่งการบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OOS ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต์ราชการ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานการงบประมาณพ.ศ. 2566 ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานการงบประมาณพ.ศ. 2566 ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปีประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ 2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
1 - 20 (ทั้งหมด 117 รายการ) 1 2 3 4 5 6