องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิชชุพันธ์ ไชยกันยา
ปลัด อบต.วังสามัคคี
โทร : 0898420335
จ.ส.อ.สุรศักดิ์ บัวนิล
รองปลัด อบต.วังสามัคคี
โทร : 0935381551
นายณรงค์ศักดิ์ ณุวงษ์ศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0962497659
นางสาวพวงพริ้ง บุตรพรหม
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
โทร : 0813205675
นางพิกุล ศรีสุธรรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0933290330
น.ส.สมพิศ สิงห์ทอง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โทร : 0810533955