องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะอเนกประสงค์ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะอเนกประสงค์ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file แบบเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะอเนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมารถปรับอากาศ โครงการอบรมศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมารถแบคโฮ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำดิบ
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุประปา
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุการเกษตร
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างซ่อมแซมรถยนตร์ หมายเลขทะเบียน บย 1617 รอ.
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุประจำรถกู้ชีพ)
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศ อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี เรื่องการยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file แจ้งผลพิจารณาอุทธรณ์ของบริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด การประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างริ้วขบวน (ค่าแต่งตัวผู้ถือป้ายนำขบวน) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ล้อลาก
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีนผง 65%)
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
1 - 20 (ทั้งหมด 270 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14