องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง)
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บย 1617 รอ.
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตุลาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
find_in_page ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file แบบเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด หมู่ 4 หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิง ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
find_in_page แบบเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จุดที่ 1 บ้านกุดก่วง หมู่ที่ 4 จุดที่ 2 บ้านเหล้าน้อย หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น สายบ้านวังม่วยเหนือ หมู่ที่ 1 - ตำบลหนองขุ่นใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อวัคซีน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยห่างไกลพิษสุนัขบ้า
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง Boxculvert บ้านท่าแสงจันทร์ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาประกอบอาหารอาหารโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาเครื่องเสียง เวที สถานที่ โครงการทอดเทียนพรรษา ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
1 - 20 (ทั้งหมด 238 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12