องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๖)
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1